ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ ของข้าราชการไทย

Posted by: admin

February 27th, 2013 >> Uncategorized

ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ ของข้าราชการไทย

อาชีพข้าราชการไทยนั้นเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงเป็นอย่างมากในเรื่องของการทำงานและยังมีความมั่นคงของครอบครัวที่เป็นข้าราชการที่สามารถยกฐานะของตัวเองให้สูงขึ้นได้อีกด้วย อาชีพข้าราชการนอกจากจะเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วยังมีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับข้าราชการทุกระดับอีกด้วย ซึ่งทุกคนใฝ่ฝันที่อยากจะงานเป็นข้าราชการตามที่ได้เรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็ก โตมาอยากจะมีงานที่มีความมั่นคงทำ ข้าราชการ แต่ทุกวันนี้การที่จะไปเป็นข้าราชการนั้นเป็นเรื่องที่พูดได้ว่ายากไม่เหมือนสมัยสี่สิบปีที่แล้วที่ใครเรียนจบสูงก็สามารถเข้ารับราชการได้เลย แต่ทุกวันนี้ประชากรที่มีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันทำให้การแข่งขันกันสูงขึ้น ตำแหน่งงานที่ว่างก็น้อยลงทุกวัน เพราะอาชีพข้าราชการจะต้องเกษียณอายุราชการตอนอายุ 60 ปี ทุกวันนี้จึงมีแต่ตำแหน่งพนักงานราชการที่มีความคล้ายกับลูกจ้างทั่วไปนั่นเอง

พนักงานราชการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมาจากระบบเดิมที่เรียกว่า ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานเป็นพนักงานของรัฐ แต่ยังไม่ได้มีการบรรจุเป็นข้าราชการ ระบบพนักงานราชการมีจุดเด่นในเรื่องของความยืดหยุ่นในการจ้างบุคลากรเข้ามาทำงานในภาครัฐบาล โดยมีสัญญาการจ้างงานที่ไม่เกิน 4 ปี แต่ทางหน่วยงานสามารถจ้างต่อได้หลังจากที่หมดสัญญาจ้างไปแล้วละเริ่มทำสัญญาจ้างใหม่ได้ พนักงานราชการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในรูปของการกู้เงิน ได้ด้วยและค่าตอบแทนที่เรียกว่า ค่าที่พัก ได้ เมื่อมีพนักงานราชการแล้วไม่สามารถที่จะจ้างลูกจ้างเข้ามาทำงานในตำแหน่งเดียวกันได้ การที่จะมาเป็นพนักงานราชการจะต้องผ่านการทดสอบก่อนที่จะเข้ามาเป็นพนักงานราชการ โดยผ่านการสอบแข่งขันโดยที่หน่วยงานนั้นทำการเปิดสอบเพื่อเข้ามาทำงานในตำแหน่งพนักงานราชการ พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลจากการประกันสังคมได้และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางกระทรวงได้กำหนดขึ้นด้วย

 
ที่มา : navy.mi.th

This entry was posted on Wednesday, February 27th, 2013 at 16:57 and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.