Posts Tagged ‘ชุดสีกากี’

การแต่งกายของข้าราชการ

Posted by: admin

January 11th, 2014 >> Uncategorized

การแต่งกายของข้าราชการ

การแต่งกายของข้าราชการ

 

ข้าราชการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เพื่อประชาชนที่จะต้องมีการคอยรับใช้ประชาชนในด้านการบริการทุกด้าน  ซึ่งข้าราชการทุกคนนั้นเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของประเทศที่จะคอยบริการประชาชนเมื่อมีความเดือดร้อน  การแต่งกายของข้าราชการก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการแต่งตัวที่มีความสุภาพเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายด้วย กางเกง กระโปรง เสื้อเชิ้ตที่สุภาพ นั้นล้วนที่จะต้องมีการแต่งกายที่เนี๊ยบ มีความสุภาพ ไม่แหวกหน้าแหวกหลัง  ซึ่งข้าราชการก็จะมีชุดประจำนั้นก็คือ ชุดสีกากี ที่จะต้องใส่เพื่อให้ทราบว่าเป็นข้าราชการ   ชุดสีกากีจะในวันสำคัญที่จะต้องมีการทำพิธีกรรมต่าง ๆ หรือมีการใส่ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์อีกด้วย  ชุดสีกากีเป็นชุดประจำตัวของข้าราชการที่จะต้องนำมาใส่กับงานที่มีพิธีที่สำคัญ  ชุดสีกากีเป็นชุดพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่าเป็นชุดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากสำหรับข้าราชการทุกคนที่ได้สวมใส่ เท่ากับว่าเป็นตัวแทนของคนไทยที่ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบกับการเป็นข้าราชการ  ชุดสีกากีถ้าใช่ข้าราชการที่ทำงานตามหน่วยงานของทางภาครัฐไม่สามารถที่จะนำมาใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดไม่สามารถนำเอามาใส่ได้ค่ะ  ใส่ได้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น ซึ่งชุดสีกากีก็จะมีทั้งชุดเสื้อกระโปรง  เสื้อกางเกง  ผู้หญิงก็สามารถใส่กางเกงได้เหมือนกับผู้ชายค่ะ  และสวมรองเท้าสุภาพผู้หญิงเป็นคัชชูสีดำ ผู้ชายก็เป็นรองเท้าหนังสีดำค่ะ  มีป้ายชื่อที่หน้าอกและมีแทบตามระดับซีของแต่ละคนด้วยค่ะ

 

บทความจาก  :  นามปากกา “ยิ้มหวาน”

ข้าราชการไทยเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกาย

Posted by: admin

July 29th, 2013 >> Uncategorized

ข้าราชการไทยเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกาย

ข้าราชการไทยเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกาย

การแต่งกายของอาชีพข้าราชการนั้น เป็นการแต่งกายที่เรียกได้ว่าวจะต้องมีการต่างกายในแบบที่มีความเป็นสุภาพ ซึ่งการแต่งกายก็จะมีการแต่งกายที่จะต้องเป็นชุดที่ไม่ว่าจะเป็นกางเกง กระโปรง เสื้อ จะต้องมีความสุภาพ
เสื้อจะต้องเป็นเสื้อเชิ้ต อาจจะเป็นแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้ ไม่ควรที่จะเป็นเสื้อที่บางจนเกินไป ไม่ควรที่จะใส่สีทึบ สีมืดจนเกินไป ควรที่จะใส่โทนสีอ่อน ๆ อาจะเป็นลายนิดหน่อย ควรที่จะไม่ส่อให้ดูโป๊จนเกินไป
กางเกง ก็ควรที่จะเป็นกางเกงโทนสีดำ เป็นกางเกงที่ไม่ดูฟิตจนเกินไป ควรเป็นทรงที่สุภาพ เป็นกางเกงสแล็ค ไม่ว่าจะเป็ฯทั้งหญิงและชาย
กระโปรง สำหรับผู้หญิงควรที่จะเป็นกระโปรงโทนสีเรียบๆ แต่ถ้าจะเป็นสีสันก็ควรที่จะเป็นสีที่อ่อน ๆ ไม่จัดจ้านจนเกินไป ควรที่จะเป็นทรงเอ หรือเป็นทรงที่ไม่ดูเทอะทะ จะสั้นไปหรือยาวไป ควรที่จะให้มีความพอดี ดูไม่โป๊
เสื้อคลุม เป็นเสื้อที่นำมาใส่เพื่อให้เกิดความสุภาพเพิ่มมากขึ้น เสื้อคลุม อาจจะเป็นเสื้อสูท ควรที่จะใช้โทนสีที่เรียบ ๆ เพื่อนำมาใส่คุลมกับชุดทำงาน
ข้าราชการจะมีชุดที่เป็นสีกากีเป็นชุดประจำตัว ที่บ่งบอกว่ามีอาชีพเป็นข้าราชการที่จะต้องสวมใส่ในวันสำคัญต่างๆ เป็นชุดยูนิฟอร์มที่มีความภาคภูมิใจของทุกคนที่รับข้าราชการที่ได้สวมใส่ชุดสีกากีที่เป็นชุดพระราชทานที่มีเกีรติยศที่นำมาประดับไว้ให้กับตัวเอง

บทความจาก : นามปากกา “ยิ้มหวาน”

การแต่งกายของข้าราชการ

Posted by: admin

June 17th, 2013 >> Uncategorized


การแต่งกายของข้าราชการ

การแต่งกายของข้าราชการ

ข้าราชการ-เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เพื่อประชาชนที่จะต้องมีการคอยรับใช้ประชาชนในด้านการบริการทุกด้าน ซึ่งข้าราชการทุกคนนั้นเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของประเทศที่จะคอยบริการประชาชนเมื่อมีความเดือดร้อน การแต่งกายของข้าราชการก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการแต่งตัวที่มีความสุภาพเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายด้วย กางเกง กระโปรง เสื้อเชิ้ตที่สุภาพ นั้นล้วนที่จะต้องมีการแต่งกายที่เนี๊ยบ มีความสุภาพ ไม่แหวกหน้าแหวกหลัง ซึ่งข้าราชการก็จะมีชุดประจำนั้นก็คือ ชุดสีกากี ที่จะต้องใส่เพื่อให้ทราบว่าเป็นข้าราชการ ชุดสีกากีจะในวันสำคัญที่จะต้องมีการทำพิธีกรรมต่าง ๆ หรือมีการใส่ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์อีกด้วย ชุดสีกากีเป็นชุดประจำตัวของข้าราชการที่จะต้องนำมาใส่กับงานที่มีพิธีที่สำคัญ ชุดสีกากีเป็นชุดพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่าเป็นชุดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากสำหรับข้าราชการทุกคนที่ได้สวมใส่ เท่ากับว่าเป็นตัวแทนของคนไทยที่ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบกับการเป็นข้าราชการ ชุดสีกากีถ้าใช่ข้าราชการที่ทำงานตามหน่วยงานของทางภาครัฐไม่สามารถที่จะนำมาใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดไม่สามารถนำเอามาใส่ได้ค่ะ ใส่ได้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น ซึ่งชุดสีกากีก็จะมีทั้งชุดเสื้อกระโปรง เสื้อกางเกง ผู้หญิงก็สามารถใส่กางเกงได้เหมือนกับผู้ชายค่ะ และสวมรองเท้าสุภาพผู้หญิงเป็นคัชชูสีดำ ผู้ชายก็เป็นรองเท้าหนังสีดำค่ะ มีป้ายชื่อที่หน้าอกและมีแทบตามระดับซีของแต่ละคนด้วยค่ะ

บทความจาก : นามปากกา “ยิ้มหวาน”